หลักสูตรนายสิบตำรวจ ศึกษาอบรม 1 ปี

วิชาที่รับผิดชอบ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. จริยธรรมและคุณธรรม
3. มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
4. การบริการ และจิตสาธารณะ

อาจารยืประจำวิชา การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. พันตำรวจโท เลิศศักดิ์ ฯ mail…Lert_pat@hotmail.com โทร. 081 – 8614556
2. พันตำรวจโท หญิง ทิพยวัลย์ ชาตยาภา mail….busara21@yahoo.com ….โทร. 084 – 9472979
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา….
4. รองผู้อำนวยการ มนัส รัตนเนตร
5. อาจารย์ณัฐพงษ์ ฯ
6. อาจารย์ วิไลรัตน์ บุญเสนาหมื่น
7. อาจารย์จิรศักดิ์ ฯ
8. อาจารย์อรัญญา ฯ
9. อาจารย์จุรีรัตน์ ฯ

อาจารย์ประจำวิชา มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยา
1. พันตำรวจโท หญิงทิพยวัลย์ ชาตยาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา
3. นางสาววิไลรัตน์ บุญเสนาหมื่น

อาจารย์ประจำวิชา การบริการ และจิตสาธารณะ
1. พันตำรวจโท หญิง ทิพยวัลย์ ชาตยาภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา
3. นางสาววิไลรัตน์ บุญเสนาหมื่น
4. รองผู้อำนวยการมนัส รัตนเนตร
5. อาจารย์ณัฐพงษ์ ฯ
6. อาจารย์จิรศักดิ์ ฯ
7. อาจารย์อรัญญา ฯ
8. อาจารย์จุรีรัตน์ ฯ

อาจารย์ประจำวิชา จริยธรรม
1. พันตำรวจโท หญิง วิไล เครือแตง
2. พันตำรวจโท หญิง ทิพยวัลย์ ชาตยาภา
3. พันตำรวจโท อุดร จันทร์แก้ว
4. ร้อยตำรวจเอก สมควร ฯ
5. ร้อยตำรวจเอก ฆสวรรษ ฯ
6. ร้อยตำรวจเอก บุญรมย์ ฯ
7. ร้อยตำรวจโท หญิง ขนิษฐา อุดมพร
8. รองผู้อำนวยการ มนัส รัตนเนตร
9. อาจารย์ณัฐพงษ์ ฯ
10. อาจารย์ จิรศักดิ์ ฯ

วิชาการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักเกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 75 คะแนน
คะแนนเก็บ 25 คะแนน

หมายเหตุ.…..คะแนนเก็บ 25 คะแนน เทียบเท่ากับ 100 คะแนน
คะแนนภาคปฏิบัติ 50 คะแนน
คะแนนทำรายงาน 25 คะแนน
คะแนนสมุดเล่มเล็ก 25 คะแนน

หัวข้อรายงาน วิชาการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ประเพณี และวัฒนธรรม 8 จังหวัด ภาคตะวันออก
2. ข้อมูลท้องถิ่น
3. เทคนิคการพูดอย่างไร ให้ถูกใจประชาชน
4. ภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชน
5. ภาพพจน์ที่ไม่ดีในสายตาประชาชน
6. การพูดในโอกาสต่าง ๆ ที่ตำรวจควรรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน
7. กิจกรรมดีเด่นของแต่ละสถานีตำรวจ
8. จิตวิทยาและพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น
9. การเรียนรู้กระบวนการสร้างองค์กรเข้มแข้ง
10. หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงชุมชน

Advertisements

5 thoughts on “หลักสูตรนายสิบตำรวจ ศึกษาอบรม 1 ปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s