การมีส่วนร่วมของประชาชน

พูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิดการพูดออกไปนั้นเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ
เรื่องที่พูด สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง ทุกอย่างล้วนเป็นตัวแปรที่จะสื่อออกไปยังผู้ฟังทั้งสิ้น
เทคนิคในการสื่อสาร (ในทางโลก)เทคนิคในการใช้ วัจนภาษา ซึ่งหมายรวมไปถึงภาษากาย ท่าทาง
ควรเลี่ยงคำศัพท์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะทาง เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
เทคนิคในการต่อรอง เราควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน
เทคนิคในการยุติข้อโต้แย้ง เราต้องหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ ให้ยึดหลักการใช้เหตุและผล
เทคนิคในการสื่อสาร (ในทางธรรม)เรื่องที่พูดจะต้องเป็นเรื่องจริง
วาจาสุภาพ สามารถเปิดใจผู้รับสารได้
พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่น อย่าอวดตัว อย่าข่มผู้อื่น
พูดด้วยจิตเมตตา มองผู้รับสารเป็นหลัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา
พูดถูกกาลเทศะ เลือกเรื่องให้เหมาะสมตามเวลา สถานที่ ดูอารมณ์ของผู้รับเป็นหลัก
คำพูดที่ดี ถือเป็นวาจาสุภาษิต
การพูดจรรโลงใจ
พูดจรรโลงใจให้คลายทุกข์
พูดจรรโลงให้เพิ่มสุข
พูดจรรโลงใจให้คติข้อคิด
มารยาทในการสื่อสาร
ใช้คำทักทายผู้ฟังให้ถูกต้อง
ใช้คำพูดที่แสดงถึงความมีมารยาทอยู่เสมอ
ใช้คำพูดที่สุภาพ ให้เกียรติผู้ฟัง ไม่ใช้เสียงดุดัน หยาบคาย
ไม่พูดยกตนข่มท่าน คุยโอ้อวดว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
ไม่ชิงพูด แย่งพูดก่อนคนอื่น หรือผูกขาดการพูดเพียงคนเดียว
ไม่พูดยืดยาว นอกประเด็น พูดวกวนซ้ำซากน่าเบื่อ
ไม่พูดเสียงห้วนๆ สั้นๆ ตามอารมณ์
ไม่พูดหยาบคาย ใช้คำต่ำไม่เหมาะสม
ไม่โต้เถียง คัดค้านอย่างไม่มีเหตุผล
ฝากไว้ให้คิด
จะพูดจากับใครให้ไพเราะ
ให้เหมาะกับผู้ฟังไม่กังขา
พูดจาดีได้ใจมากมายมา
ประโยชน์นั้นนำพาความร่วมมือ
เป็นตำรวจต้องใช้คำไพเราะ
อีกทั้งมารยาทเหมาะการนับถือ
ทำงานเมื่อไรได้ร่ำลือ
ว่าเราคือ….คนของประชาชน
การมีส่วนร่วม
Erwin ……กระบวนการเกี่ยวข้อง….พัฒนา…..ร่วมคิด….ร่วมตัดสินใจ….แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง…..การมีส่วนร่วม….ใช้วิทยาการที่เหมาะสม…..ติดตามการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สร้างความสัมพันธ์
ขจัดความขัดแย้ง
สร้างอุดมการณ์ และค่านิยมให้การศึกษาอบรม
การทำงานเป็นทีม
สร้างพลังชุมชน
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
วางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมลงทุน
ติดตามและประเมินผล
ค้นหาปัญหา
การมีส่วนร่วมของการพัฒนา 5 ขั้น
ค้นปัญหา
วางแผนพัฒนา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของชุมชน
คนเช่าบ้าน
เจ้าของบ้าน
พฤติกรรมแสดงออก
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
พื้นฐานเหตุผล
พื้นฐานของค่านิยม
พื้นฐานของประเพณี
พื้นฐานของความผูกพัน
ทำอย่างไรให้เขาชอบ และรักเรา
อยู่ใกล้ชิด
พูดตอนอารมณ์ดี
แสดงความรู้สึกที่ชื่นชมด้วยความจริงใจ
พูดในสิ่งที่เหมือนกัน
เป็นคนกระตือรือร้น
เทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่น
1. อย่าตำหนิ วิจารณ์ ประณาม หรือบ่น
2. แสดงการชื่นชมที่ซื่อตรงและจริงใจ
3. กระตุ้นความอยากจะทำมากๆให้เกิดขึ้นในตัวผู้อื่น
9 วิธี เป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่มีความสุขสร้างเป้าหมายให้กับชีวิต
กำหนดแต่ละก้าวสู่จุดหมายให้ชัดเจน
รักษาทัศนคติในแง่บวกและความกระตือรือร้นเอาไว้ให้ดี
พูดคำว่า “ไม่” เสียบ้าง เพื่อลดความเครียดลง
พูดคำว่า “ไม่” เสียบ้าง เพื่อลดความเครียดลง
มองหาศรัทธาในชีวิต
ดูแลสุขภาพกายใจให้ดีอยู่เสมอ
อิ่มใจกับความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต
ฟื้นฟูคุณค่าให้ตัวเอง ในวันที่แสนท้อแท้
กลยุทธ์ชนะใจคน
แตกต่างได้ แตกแยกไม่ได้
ประเภทที่ 1 พวกรถถัง
วิธีการรับมือกับพวกรถถัง
อย่าพยายามต่อสู้กับคนพวกนี้ คุณอาจเป็นฝ่ายชนะ แต่ก็แพ้อยู่ดี ถ้าเขาตั้งตนเป็นปรปักษ์กับคุณ อย่าแก้ตัว อธิบาย หรือให้เหตุผล คนพวกนี้จะไม่ฟังคำอธิบายหรือข้อแก้ตัวใดๆ
ประเภทที่ 2 พวกที่ชอบซุ่มยิง
วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบซุ่มยิง
ไม่ควรตีโพยตีพาย คิดเสียว่าคำวิจารณ์ที่ร้ายกาจของเขาเป็นเรื่องน่าหัวเราะ ไม่ควรนำมาใส่ใจ แยกให้ออกระหว่าง พวกซุ่มยิงที่เป็นมิตร และไม่เป็นมิตรพยายามมองว่าคำวิจารณ์เป็นการผูกมิตร
ถ้าคุณไม่ชอบพฤติกรรมที่เขาล้อเลียนหรือเสียดสี ให้คุณทำให้เขารู้ว่าคุณไม่ชอบ ถ้าคนพวกนี้ชอบคุณเขาอาจเปลี่ยนพฤติกรรมได้ คนพวกนี้จริงๆ แล้วชอบคุณ และสนุกกับการซุ่มยิงเพื่อให้คุณสนใจเขา
ประเภทที่ 3 พวกที่มีอารมณ์ร้าย วิธีการรับมือกับพวกที่มีอารมณ์ร้าย
เก็บอารมณ์โกรธของคุณเอาไว้ การที่คุณเพิ่มความโกรธเข้าไปในสถานการณ์ที่เลวร้าย เป็นเหมือนกับการเอาน้ำมันไปราดไฟที่ลุกโชน
เรียนรู้ที่จะมองพวกอารมณ์ร้ายในทางอื่นบ้าง จะช่วยให้คุณทำใจกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้มากขึ้น
ตั้งใจรับฟังปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาระเบิดอารมณ์ที่ ร้ายกาจออกมาหรือไม่ คุณอาจช่วยลดความถี่และความตึงเครียดของการระเบิดได้
ประเภทที่ 4 พวกที่รู้หมดทุกอย่าง
วิธีการรับมือกับพวกที่รู้หมดทุกอย่าง
อย่าทำให้คนพวกนี้ไม่พอใจ เพราะจะทำให้เกิดการโต้เถียง ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย
พยายามอย่าเป็นพวกที่รู้หมดทุกอย่างเสียเอง ซึ่งไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น
อย่ายัดเยียดความคิดของคุณให้พวกเขา แต่ให้พยายามทำตัวให้ยึดหยุ่น อดทน และดูฉลาด เวลาที่นำเสนอความคิดเห็น
ประเภทที่ 5 พวกที่คิดว่ารู้หมดทุกอย่าง
วิธีการรับมือกับพวกที่คิดว่ารู้หมดทุกอย่าง
อย่าทำให้พวกเขาไม่พอใจ เพราะปฏิกิริยาตอบสนองของเขาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจผิดว่า คนพวกนี้กำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ฝากไว้ก่อนจาก
มีมากมายหลายอย่างช่างน่าจด
จำไม่หมดจดไว้ไม่กังขา
นำความรู้ที่เราได้สะสมมา
ช่วยนำพาชีวิตเราให้ก้าวไกล

อาจารย์ ติ๋ม ฝากไว้ให้ไม่น้อย
จงค่อยค่อยนำไปใช้ให้ได้ผล
ถ้าสำเร็จสมดั่งใจของทุกคน
ดาวบนบ่าหนีไม่พ้นได้ยลจริง

จงวางตัวให้สมกับตำแหน่ง
อย่าได้แบ่งชนชั้นให้เวียนหัว
เก็บศักดิ์ศรีของตัวเองไว้กับตัว
หนีความชั่วทำความดีมีคนชม

แล้ววันหนึ่งจะนั่งในหัวใจเขา
จะต้องการสิ่งใดเล่าไม่ขื่นขม
ไปทางไหนถูกกล่าวขานกันระงม
พี่ดาบยอดนิยมของพวกเรา

ติดดาวบนบ่าสง่าแท้
สมาร์ทแน่ไม่แพ้คนอื่นเขา
เป็นนายร้อยห้อยกระบี่เท่ห์ไม่เบา
เป็นเพราะเราทำความดี…จึงมีดาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s