ประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึง นักเรีนยอบรม หลักสูตร กอน.(อก.)

1. ให้นักเรียนทุกคน ค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ จริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทุกระดับ โดยเรียบเรียงเขียนเป็น บทความทางวิชาการ ในชื่อเรื่อง   “จริยธรรม คุณธรรม นำตำรวจดี ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน” โดยเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ จัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม ให้หัวหน้าห้องนำส่ง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 หากส่งไม่ตรงตามกำหนด จะต้องถูกหักคะแนน 5 คะแนน

2. ให้นักเรียนส่งภาพ จำนวน 5  ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการมีจริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ โดยต้องเป็นภาพเหตุการณ์จริง และบรรยายใต้ภาพว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจริยธรรม และคุณธรรมด้วย ทาง Internet ใน mail phoophan_tim@hotmail.com ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Advertisements

3 thoughts on “ประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึง นักเรีนยอบรม หลักสูตร กอน.(อก.)

    • ครูเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็น 1955tippawan จากเดิม tim2498 บอกเพื่อนด้วยเพื่อเข้าดูความรู้อาจจะเป็นประโยชน์ในการสอบ อย่าลืมนะครูเป็นห่วงทุกคน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s